อธิการบดี เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศีลธรรม สำหรับบุคลากร

         เช้าวันนี้ (24 มิถุนายน 2562) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศีลธรรม สำหรับบุคลากร” ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีนายชุติเดช สุวรรณมณี หนัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา เป็นผู้กล่าวถวายรายงานเกี่ยวกับการจัดโครงการ ซึ่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาศีลธรรม สำหรับบุคลากร จะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2562 ณ วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University