ติดต่อ

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ชั้น 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5)

248 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมรฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 02-444-6000 ต่อ 1167

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University